MEDIA RESOURCES

****************************************************************************************************************************************************************

WELCOME SA ATING MEDIA PAGE! ANG VIDEO AT AUDIOS AY MAAARING HINDI.

MAG-CLICK SA ISANG PDF NA BAWAL SA I-download AT I-print para sa IYONG MINISYON NG PAGGAMIT.

****************************************************************************************************************************************************************

PRINTED MATERIALS NG TITILE:

Gabay sa Paksa ng Panalangin

 

Ibahagi
tlTagalog