Xem các nhóm cầu nguyện của chúng tôi

Christ Centered HomesXem các nhóm cầu nguyện của chúng tôi

Bujumbura Burundi, tỉnh Mwaro- Đội cầu nguyện

 

Bujumbura Burundi, Điều phối viên Burundi- Ngabo Leonce

 

Rwanda, Điều phối viên Rwandan- Sawado Nshimyimana

 

Bujumbura Burundi- Đội cầu nguyện

 

Gicumbi Rwanda- Đội cầu nguyện

 

Nhà thờ Kinh thánh Champions US, Điều phối viên cầu nguyện-Vicki Stearns

 

Nhà truyền giáo, US-Brad Gathright

 

Truyền giáo, US-Penny Gathright

 

Giám đốc, Tiến sĩ Mark & Tiến sĩ Beth Hill, Hoa Kỳ

 

Đội cầu nguyện Haiti-Jerusalem Nhà cho trẻ em

Chia sẻ
viVietnamese