Vô địch CC

Christ Centered HomesVô địch CC

Christ Centered Champions ™ là gì?

Christ Centered Champions ™ là một bộ thể thao trên toàn thế giới được sử dụng như một công cụ hỗ trợ các nhà thờ và các tổ chức truyền giáo để hoàn thành Ủy ban vĩ đại. Nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi trong việc truyền bá phúc âm qua các môn thể thao trên toàn thế giới, bạn có thể quyên góp thông qua liên kết an toàn dưới đây. 100% đóng góp của bạn sẽ hướng tới việc cung cấp cho một đội thể thao với các tài liệu huấn luyện, thiết bị, áo và môn đồ. Christ Centered Champions ™ là tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3). Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

 
 

Giới thiệu
Giới thiệu
Tham gia nhóm
Tham gia nhóm
Trung tâm tài nguyên
Trung tâm tài nguyên
Dịch vụ theo lịch trình
Dịch vụ theo lịch trình

 

Chia sẻ
viVietnamese