Ứng dụng

Nhấp vào bên dưới để tải về Đơn đăng ký truyền giáo.
Bạn có thể điền và gửi e-mail đây,
hoặc in nó ra và gửi cho chúng tôi tại:
Nhiệm vụ trung tâm của Chúa Kitô
Hộp thư 777
Atlanta, TX 75551.

Đơn xin việc truyền giáo

Chia sẻ
viVietnamese