អំពី

ប្រវត្តិបណ្ឌិតសភា៖

សាលាគ្រីស្ទៀនគ្រីស្ទៀនគឺជាបណ្ឌិត្យសភាដែលផ្តោតលើព្រះគ្រីស្ទពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ទី ១២ ។ យើងស្វែងរកការទទួលយកពីសិស្សដែលមានសាវតាខាងសាសនាឬវប្បធម៌។ យើងជាក្រសួងផ្សព្វផ្សាយដល់ផ្ទះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅអាត្លង់តារដ្ឋតិចសាស។

ផ្តោតសំខាន់លើបណ្ឌិត្យសភា៖

ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងគឺចង់អោយសិស្សទាំងអស់ទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីបេតិកភណ្ឌព្រះគម្ពីររបស់យើង។ គោលដៅនៃរដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលិករបស់សាលាគឺដើម្បីណែនាំសិស្សម្នាក់ៗឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននិងការកោតសរសើរពីតម្លៃនិងលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកដទៃ។ ស៊ីស៊ីជឿជាក់ថានិស្សិតគ្រប់រូបសមនឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃការសិក្សានិងអត្រាដែលសមនឹងសមត្ថភាពបុគ្គល។ សាលាទទួលយកសិស្សដែលមានប្រវត្តិជាតិសាសន៍ជនជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន។ ការសង្កត់ធ្ងន់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងក្នុងគោលនយោបាយចូលរៀនរបស់យើង។ បទគម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាឪពុកម្តាយទទួលខុសត្រូវចំពោះការអប់រំនិងវិន័យរបស់កូន ៗ ពួកគេ។ វាជាជំនឿនៅស៊ីស៊ីអេថាសាលាមិនមែនជាកន្លែងជំនួសទេប៉ុន្តែជាផ្នែកបន្ថែមនៃគេហដ្ឋានគ្រីស្ទាន។ សាស្រ្តាចារ្យរបស់យើងបង្រៀននិស្សិតឱ្យទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងឥរិយាបថរបស់ពួកគេទាំងនៅតាមបរិវេណសាលានិងនៅក្នុងសហគមន៍។ ការបណ្តុះបណ្តាលរួមបញ្ចូលទាំងការជួយនិស្សិតឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់នៃប្រទេសរបស់យើងនិងពេញចិត្តចំពោះសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមដ៏ស្មុគស្មាញនេះ។ គោលដៅទាំងនេះត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងជំនឿថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបភាពនៃព្រះហើយដូច្នេះសមនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរព។

បុគ្គលិកបណ្ឌិត្យសភា៖

បុគ្គលិករបស់ស៊ីស៊ីមានបុគ្គលិកដែលមានសញ្ញាប័ត្រនិង / ឬមហាវិទ្យាល័យដែលបានឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងបរិស្ថានគ្រីស្ទាន។

អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ឌិត្យសភា៖

The academy Administrator is Dr. Beth Hill. Beth has a Texas Teachers Certification in Elementary Education with a Mathematics specialization, as well as a Bachelors of Business Administration degree in Accounting. She also has a Doctorate in Philosophy with an emphasis in Christian education. She is a member of Champions Bible Church in Atlanta Texas where her husband is the pastor.  Beth has 3 children who were educated using the A.C.E. Curriculum and classroom format. Two of her children have graduated and are fine upstanding citizens and Godly men. Both are servants of God and to their communities. One works with her at Christ Centered Homes, Inc. as the Chief Operating Officer and the other is the Youth Pastor at New Hope Baptist Church in Bloomburg Texas. God is good. Her 15 year old daughter is currently enrolled in CCA and Beth expects God will use Christian Education once again to help supplement the teachings in her home so that her daughter too will grow into a Godly woman.

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា៖

Nicole Owens serves as the Learning Center Supervisor. She and her husband have been married for 22 years and they have two children who are also students at CCA.  She and her family attend Church on the Rock in Texarkana. She has completed her Bachelors of Arts in Christian Education from All Nations Bible Seminary. She has taught in three different Christian schools and has also home schooled her own children for 7 years.  We are blessed to have Nicole as our Learning Center Supervisor.

Learning to Read Supervisor:

Mary Larson graduated from a Christian school that used the ACE curriculum, PreK-12th grade. Mary has an Early Childhood Education certificate from Front Range community college in Ft Collins Colorado. She and her husband have been married 20 years and have 4 children. For church they attend Hillsong Phoenix online with their daughter who’s a graduate of Hillsong college and serves in the production department at the church. Her oldest son graduated as a homeschool student and is working full time as a mechanics assistant until he attends mechanic school in the fall. Her middle son attends Atlanta ISD with interest in Band, Debate, and Tennis and has a part time job at Whataburger. Her youngest son attends CCA and has an interest in video production. Mary has worked for CCA as the Monitor in the Learning Center. She is currently a school bus driver for Atlanta ISD. She’s always had a desire to work with small children and show them the love Jesus has for them. We are blessed to have Mary as our Learning to Read Supervisor.

kmKhmer