Trong khoảng

Christ Centered HomesTrong khoảng

Hồ sơ học viện:

Champions Christian Academy là một học viện từ trung tâm đến lớp K4 đến lớp 12. Chúng tôi tìm kiếm sự chấp nhận từ các sinh viên của bất kỳ nền tảng tôn giáo hoặc văn hóa. Chúng tôi là một bộ phận tiếp cận của Christ Centered Homes, Inc. ở Atlanta, Texas.

Học viện tập trung:

Trọng tâm của chúng tôi là cho tất cả các sinh viên nhận được một nền giáo dục học thuật chất lượng được gói gọn trong một kiến thức thấu đáo về di sản Kinh Thánh của chúng tôi. Mục tiêu của ban giám hiệu, giảng viên và nhân viên của trường là hướng dẫn mỗi sinh viên nhận thức về giá trị cá nhân của mình và đánh giá cao giá trị và tính cá nhân của người khác. CCA tin rằng mọi sinh viên đều xứng đáng có cơ hội phát huy hết khả năng của mình trong tất cả các lĩnh vực học tập và với tốc độ phù hợp với khả năng của từng cá nhân. Trường chấp nhận sinh viên thuộc nhiều chủng tộc, dân tộc và kinh tế. Sự nhấn mạnh này được phản ánh trong chương trình giảng dạy và trong các chính sách tuyển sinh của chúng tôi. Kinh thánh dạy rõ ràng rằng cha mẹ chịu trách nhiệm về giáo dục và kỷ luật của con cái họ. Đó là niềm tin tại CCA rằng trường học không phải là một sự thay thế, mà là một phần mở rộng của nhà Kitô giáo. Giảng viên của chúng tôi dạy sinh viên chấp nhận trách nhiệm cho hành động và thái độ của họ, cả trong khuôn viên trường và trong cộng đồng. Đào tạo bao gồm giúp sinh viên trở thành công dân trung thành của nước ta và đánh giá cao cả quyền và trách nhiệm của họ với tư cách là người tham gia tích cực trong xã hội phức tạp này. Những mục tiêu này bắt nguồn từ niềm tin rằng mỗi người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa và do đó, xứng đáng với phẩm giá và sự tôn trọng.

Nhân viên Học viện:

Nhân viên của CCA bao gồm các cá nhân được chứng nhận và / hoặc giáo dục đại học, những người đã trả lời lời kêu gọi của Chúa là giáo viên trong môi trường Kitô giáo.

Quản trị viên học viện:

The academy Administrator is Dr. Beth Hill. Beth has a Texas Teachers Certification in Elementary Education with a Mathematics specialization, as well as a Bachelors of Business Administration degree in Accounting. She also has a Doctorate in Philosophy with an emphasis in Christian education. She is a member of Champions Bible Church in Atlanta Texas where her husband is the pastor.  Beth has 3 children who were educated using the A.C.E. Curriculum and classroom format. Two of her children have graduated and are fine upstanding citizens and Godly men. Both are servants of God and to their communities. One works with her at Christ Centered Homes, Inc. as the Chief Operating Officer and the other is the Youth Pastor at New Hope Baptist Church in Bloomburg Texas. God is good. Her 15 year old daughter is currently enrolled in CCA and Beth expects God will use Christian Education once again to help supplement the teachings in her home so that her daughter too will grow into a Godly woman.

Giám sát trung tâm học tập:

Nicole Owens serves as the Learning Center Supervisor. She and her husband have been married for 22 years and they have two children who are also students at CCA.  She and her family attend Church on the Rock in Texarkana. She has completed her Bachelors of Arts in Christian Education from All Nations Bible Seminary. She has taught in three different Christian schools and has also home schooled her own children for 7 years.  We are blessed to have Nicole as our Learning Center Supervisor.

Learning to Read Supervisor:

Mary Larson graduated from a Christian school that used the ACE curriculum, PreK-12th grade. Mary has an Early Childhood Education certificate from Front Range community college in Ft Collins Colorado. She and her husband have been married 20 years and have 4 children. For church they attend Hillsong Phoenix online with their daughter who’s a graduate of Hillsong college and serves in the production department at the church. Her oldest son graduated as a homeschool student and is working full time as a mechanics assistant until he attends mechanic school in the fall. Her middle son attends Atlanta ISD with interest in Band, Debate, and Tennis and has a part time job at Whataburger. Her youngest son attends CCA and has an interest in video production. Mary has worked for CCA as the Monitor in the Learning Center. She is currently a school bus driver for Atlanta ISD. She’s always had a desire to work with small children and show them the love Jesus has for them. We are blessed to have Mary as our Learning to Read Supervisor.

viVietnamese