हाम्रो प्रार्थना टोलीहरू हेर्नुहोस्

Christ Centered Homesहाम्रो प्रार्थना टोलीहरू हेर्नुहोस्

बुजुम्बुरा बुरुंडी, मावारो प्रान्त- प्रार्थना टोली

 

बुजुम्बुरा बुरुंडी, बुरुन्डियन कोर्डिनेटर- नगाबो लियोन्से

 

रुवाण्डा, रवाण्डन कोओर्डिनेटर- सवाडो Nshimyimana

 

बुजुम्बुरा बुरुंडी - प्रार्थना टोली

 

Gicumbi रुवाण्डा - प्रार्थना टीम

 

चैम्पियंस बाइबल चर्च अमेरिका, प्रार्थना संयोजक-विकी स्टार्न्स

 

मिसनरी, युएस-ब्राड गेथराइट

 

मिसनरी, युएस-पेनी गेथराइट

 

निर्देशक, डा। मार्क र डा। बेथ हिल, अमेरिका

 

हैती प्रार्थना टीम बच्चाहरु को लागी जेरुसलेम

सेयर गर्नुहोस्
ne_NPNepali