MEDIA RESOURCES

Christ Centered HomesMEDIA RESOURCES

****************************************************************************************************************************************************************

GUSTO SA ATONG PANAHON SA MEDIA! ANG VIDEO UG AUDIOS KINAHANGLAN GANAPON SA TANAN.

KLIK SA USA KA PDF MAGTUON SA PAG-DOWNLOAD UG PAG-PRINT PARA SA INYONG GAMIT NGA MINISTERYO.

****************************************************************************************************************************************************************

GIPANGHULAGWAY nga mga materyal pinaagi sa TITILE:

Giya sa Pag-ampo sa Tinuud nga Pag-ampo

 

Pagpakigbahin
cebCebuano