ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ MEDIA

Christ Centered Homesແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ MEDIA

****************************************************************************************************************************************************************

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ໜ້າ ເຈ້ຍຂອງພວກເຮົາ! ວິດີໂອແລະໂອດີໂອຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມກ່ອນ.

ກົດໃສ່ບ່ອນ PDF ເພື່ອດາວໂລດແລະແນະ ນຳ ສຳ ລັບການໃຊ້ວຽກຂອງທ່ານ.

****************************************************************************************************************************************************************

ອຸປະກອນທີ່ພິມໂດຍ TITILE:

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການອະທິຖານ

 

ແບ່ງປັນ
loLao